Google+
首頁 > 博客思出版社作者出書活動 > 《假洋妞 真美人》車俊俊 簽書會

《假洋妞 真美人》車俊俊 簽書會

                 《假洋妞 真美人》車俊俊 簽書會 Formal Opening Dance

 

                 《假洋妞 真美人》車俊俊 簽書會 舞踏進場

 

2015年9月26日在誠品松菸書店,舉辦《假洋妞 真美人》作者車俊俊 新書發表會。

------分隔線----------------------------